Tracking-system från Hilltip

hill_tip_1

Det nya Hilltip HTrack systemet är kompatibelt med alla HillTips snöplogar, spridare och saltlakespridare. Med HTrack  tracking-mjukvaran kan entreprenören nu spåra och hantera alla sina spridar- och plogenheter online på sin dator, läsplatta eller smarttelefon.

– Detta steg i utvecklingen har vi tagit eftersom vår huvudmålsättning är att producera och utveckla kostnadseffektiva lösningar för entreprenörer som använder saltspridare och snöplogar med pickuper och lätta lastbilar, säger ägaren och försäljningschefen Frank Mäenpää.

– Vi är den första snöplog- och spridarleverantören på marknaden som erbjuder ett eget komplett tracking-system just i det här segmentet, fortsätter han.

Frank påminner också att det är samma krav på de mindre saltspridaranordningarna som på de stora spridarna; att bevisa att halkbekämpningsjobbet verkligen görs enligt uppdragsgivarens krav.

– Vi är den första snöplog- och spridarleverantören på marknaden som erbjuder ett eget komplett tracking-system just i det här segmentet.”
Frank Mäenpää, försäljningschef på OY Hilltip AB.

– Av någon underlig anledning har detta glömts bort bland de mindre enheterna, men kraven är samma och det följs upp allt oftare. Därför effektiverar HTrack entreprenörens arbete enormt.

HillTip HTrack samlar ihop exakta spridarvärden på rutten. I rapporteringen kan man se spridarbredd, spridarhastighet, nerlagd tid, g/m2 eller ml/m2, totala mängden som spridits på vägen och information om tomkörning osv – allt för att beräkna effektiviteten. Detta är något helt annat än ett konventionellt position tracking-system som många använder idag.

Länk till Hilltip

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se 

hilltip-2