Sverige hjälper Åland efter Alfrida

Anders Samuelsson från Skogsstyrelsen åker till Åland för att hjälpa till på ön efter stormen Alfrida.  Foto: Skogsstyrelsen.
Anders Samuelsson från Skogsstyrelsen åker till Åland för att hjälpa till på ön efter stormen Alfrida.
Foto: Skogsstyrelsen.

Efter stormen Alfridas härjningar på Åland, har landskapsregeringen där bett Sverige om hjälp med motorsågsutbildningar för att kunna ta hand om den stormfällda skogen på ön.

Skogsstyrelsen skickar nu över en instruktör för att föra vidare kunskaperna till grannlandet.

– Det är så klart ett hedersuppdrag att bli tillfrågad av ett annat lands regering. Då är det klart att man ställer upp, säger motorsågsinstruktör Anders Samuelsson som arbetar vid Skogsstyrelsen i Uppsala, distrikt Uppsala-Västmanland.

Åland drabbades hårt av stormen Alfrida natten till 2 januari med rekordstarka vindar och mycket stormfälld skog. Arbete i stormfälld skog är mycket farligt och kräver specialkunskap samt komplett utrustning.

”Det är så klart ett hedersuppdrag att bli tillfrågad av ett annat lands regering.” Anders Samuelsson, motorsågsinstruktör, Skogsstyrelsen.

Men Åland har ingen motsvarighet till den svenska branschorganisationen Säker skog och inte heller de utbildningskrav som utvecklades i Sverige efter stormen Gudrun. Därför har landskapsregeringen på Åland vänt sig till Sverige för att få hjälp med motorsågsutbildning för att kunna ta hand om den stormfällda skogen på ett effektivt och säkert sätt.

– Jag åker över till Åland i mars då vi har första kurstillfället, men intresset kan bli stort och då ställer vi upp så mycket det behövs, säger Anders Samuelsson avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

Stormen Alfrida drabbade Upplands skogsägare hårt. Mer än 500.000 kubikmeter skog fälldes över en natt. Även Åland drabbades hårt av Alfrida och får nu svensk hjälp för att röja upp den stormskada skogen på ön.
Stormen Alfrida drabbade Upplands skogsägare hårt. Mer än 500.000 kubikmeter skog fälldes över en natt. Även Åland drabbades hårt av Alfrida och får nu svensk hjälp för att röja upp den stormskada skogen på ön.