”Svenskt vägnät fortsätter att förfalla”

I slutet av november presenterade Trafikverket förslag till nationell plan för infrastrukturen för åren 2022-2032. Trots att betydande summor satsas på infrastrukturen räcker inte medlen till för att stoppa förfallet av landets vägnät.

Den 30 november presenterade Trafikverket förslag på nationell plan för landets infrastruktur för åren 2022–2032. Enligt bransch-organisationen Transportföretagen räcker inte medlen till att stoppa förfallet av vårt vägnät.

– Underhållsskulden på vägnätet var 20 miljarder 2020 och den kommer att öka till 42 miljarder 2030 om inte ytterligare medel tillförs vägnätet, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisation för transportsektorn.

Data kommer från Transportföretagens rapport ”Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll” som presenterades 1 januari i år. Enligt Transportföretagen framgår det tydligt i rapporten att vägnätet förfaller om inte anslagen höjs drastiskt.

– Bara för att stoppa fortsatt förfall av vägnätet behövs det två miljarder extra varje år utöver de cirka 3 miljarder som avsätts till vägbeläggningen. Ska vi minimera underhållsskulden och få farbara vägar i hela landet till 2030 behövs det 4 miljarder extra varje år till vägunderhållet. De pengar som regeringen tillfört räcker inte på långa vägar, säger Tina Thorsell.

– Satsningen på nya stambanor riskerar att bli en gökunge som äter upp andra angelägna projekt, både på väg och järnvägssidan, säger Tina Thorsell, samhällspolitiskt chef på Transportföretagen. Foto:Transportföretagen, pressbild.

Transportföretagen är även bekymrade över vad satsningen på höghastighetsjärnväg kommer att innebära för de totala infrastrukturmedlen och den fortsatta planeringen.

– Satsningen på nya stambanor riskerar att bli en gökunge som äter upp andra angelägna projekt, både på väg och järnvägssidan. Även om Trafikverket nu talar om möjligheter att reducera kostnaderna lite så känns det skakigt, förseningen Borås-Göteborg stärker bara ytterligare känslan av osäkerhet. Dra i nödbromsen innan det är för sent, säger Tina Thorsell.

Transportföretagen tycker det är bra att Trafikverket är tydliga med att även om vi hade haft en situation utan trafiktillväxt hade det varit motiverat med väginvesteringar.

– Att endast 15 procent av investeringarna går till väg är inte rimligt, då mer än 8 av 10 transporter sker på väg. Vi hoppas åtminstone att vi kan se byggstart på Tvärförbindelse Södertörn, söder om Stockholm, det är en viktig länk för att utveckla Södertörn, kommenterar Tina Thorsell.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se