Skadorna av granbarkborre kvar på rekordhöga nivåer

Skadorna av granbarkborre fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer trots förväntan att skadorna skulle minska under 2021. 

Drygt 8 miljoner kubikmeter gran har angripits av granbarkborre i år, vilket innebär  att skadorna fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer.  Det visar den årliga inventeringen av granbarkborre-skador som Sveriges lanntbruksuniversitet (SLU) gjort.

Detta trots att man förväntade sig att skadorna skulle minska under 2021.

– Det är mycket oroande att vi fortsatt ser de här skyhöga nivåerna av skador. Nu behövs en än större kraftsamling av alla aktörer för att bryta trenden, säger Kerstin Ström, projektledare för Stoppa borrarna på Skogsstyrelsen.

Årets skador är högst i Svealand där omkring 4,3 miljoner kubikmeter gran har dödats. I Götaland är motsvarande siffra ungefär 3,9 miljoner.

– De största volymerna skadad skog är i Södermanland, Östergötland och Örebro län, säger Sören Wulff, miljöanalysspecialist på SLU, som ansvarat för inventeringen.

Av den totala volymen gran som angripits under 2021 stod 6,7 miljoner kubikmeter, över 80 procent, kvar i skogen vid inventeringstillfället. Endast cirka 1,6 miljoner kubikmeter var avverkad. Orsaken är troligen svårigheterna att hinna med att avverka och att vissa angrepp kan vara svåra att upptäcka i ett tidigt skede.

– Att stora volymer skadad skog inte avverkas i tid är ett stort problem eftersom många granbarkborrar då kommer att övervintra och orsaka mer skador under nästa år. Här måste vi inom skogssektorn rannsaka oss själva och utvärdera vad vi kan göra mer utifrån våra olika roller och ansvar, säger Kerstin Ström.

Enligt Skogsstyrelsen kommer man nu analysera resultatet av inventeringarna tillsammans med andra myndigheter och skogliga företag i samverkansprojektet Stoppa borrarna.

– Det är en unik situation vi upplever nu och det här resultatet visar hur svårt det är att förutsäga hur skadenivåerna utvecklar sig efter kraftig torka. Fortsatt forskning krävs för att vi ska kunna komma tillrätta med granbarkborreproblemen och sätta in rätt åtgärder, säger Kerstin Ström avslutningsvis.