Svensk spetskompetens utvecklar japanskt skogsbruk

per_erik_persson

År 2008 lanserade Mora in Europe AB böckerna Arbete i avverkningslag del 1 och del 2. Två större uppgraderingar resulterade i utgåvan från 2013. Böckerna används i varierande omfattning på nästan samtliga skolor med skoglig inriktning i Norden samt Baltikum. Privatpersoner och företag som köpt böckerna under åren uppgår till närmare 1.000 st och talskivorna uppges vara mycket uppskattade. Den engelska utgåvan av samma upplaga har sålts till ett antal länder.

Förra året lanserades boken Klassning av bärighet som redan fått ett bra mottagande, bl.a. kommer den att ingå som kursmaterial hos Skogsmästarskolan, och åter, var Vida Skog AB först ut och köpte in en större volym böcker i samband med att författaren Per-Erik Persson deltog i ett kursupplägg i drivningsplanering/mark- och vattenvård.

Under 2017 ingicks avtal med National Forestry Extension Association om rätt att producera böckerna i Japan. Den japanska upplagan lanserades hösten förra året.

– Jag har fått några exemplar av den japanska upplagan och de har riktigt bra layout och jag känner mig nöjd med att alla bilder och illustrationer är med, även sådant som ”tummen upp” och liemannen, säger Per-Erik Persson.

“Jag medger att jag numera spelar på lite högre volym, rutorna skallrar rätt bra av basgången i den gamla låten av Alphaville, Big in Japan…” Per-Erik Persson, författare till böckerna Arbete i avverkningslag och Klassning av bärighet.

–  Jag konstaterar att mycket kommer att hända i det japanska skogsbruket de närmaste vad gäller utveckling men att jag endast har en liten betydelse i denna mekanisering. Jag sänder däremot en tacksamhetens tanke till alla de kunder som trott på mina produkter, förklarar Per-Erik Persson.

Per-Erik Persson medger att han faktiskt skapat böckerna där den engelska upplagan fått omdömet ”världens bästa handböcker riktade till produktion i skogbruket”. Han tror också att böckerna kommer att skapa ett slags fundamenta kring att jobba säkert och rationellt i skogbruket i Japan, där utvecklingen nog kan sägas komma att vara omvälvande.

Per-Erik Persson medger att han numera spelar på lite högre volym, rutorna skallrar rätt bra av basgången i den gamla låten av Alphaville, Big in Japan…

Länk till Mora In Europe

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se

untitled