Fler lärlingsanställningar i Örebro

 Många företag vet inte att de kan anställa lärlingar från gymnasiets yrkesinriktade program. Det vill Praktiska Gymnasiet i Örebro ändra på. Skolan satsar på att fler arbetsgivare ser fördelarna med att anställa lärlingselever. KSB Sverige AB är ett av företagen i Örebro som anställer lärlingselever från skolan.
Många företag vet inte att de kan anställa lärlingar från gymnasiets yrkesinriktade program. Det vill Praktiska Gymnasiet i Örebro ändra på. Skolan satsar på att fler arbetsgivare ser fördelarna med att anställa lärlingselever. KSB Sverige AB är ett av företagen i Örebro som anställer lärlingselever från skolan.

Många företag vet inte att de kan anställa lärlingar från gymnasiets yrkesinriktade program. Det vill Praktiska Gymnasiet i Örebro ändra på. Skolan satsar på att fler arbetsgivare ser fördelarna med att anställa lärlingselever. KSB Sverige AB är ett av företagen i Örebro som anställer lärlingselever från skolan.

Enligt en rapport från Västsvenska Handelskammaren finns det idag cirka 13 000 lärlingar på Sveriges gymnasieskolor. Trots att lärlingsanställning funnits som utbildningsform i fem år är den ännu okänd för många företag. Därför är endast en begränsad andel av dessa lärlingar anställda på olika företag. Praktiska Gymnasiet i Örebro vill medverka till att fler arbetsgivare anställer lärlingselever.

– Detta är en ny modern form av gymnasieutbildning där företag är med och formar innehållet. Jag hoppas att fler företag upptäcker möjligheterna med att ge en lärling praktisk erfarenhet och dagsaktuell kunskap från arbetsplatsen, säger Caroline Asplund som är rektor på Praktiska Örebro.

Praktiska Örebro är en av stadens yrkesinriktade gymnasieskolor som utbildar elever för branscher där det råder stor brist på kvalificerad arbetskraft. Som gymnasielärling tillbringar eleven minst hälften av sin studietid på en arbetsplats. Eleven som har en gymnasial lärlingsanställning får lön för sin arbetsinsats.

Branscher som lämpar sig väl för att ta emot lärlingselever är bland annat bygg- och anläggning, el, vvs, fordon samt industriteknik. Praktiska Örebro har möjlighet att erbjuda företag i kommunen motiverade lärlingselever inom dessa branscher.

AnnaPia Klevensparr är HR and Quality Manager på KSB Sverige AB, ett av de företag som anställt en lärling från Praktiska Örebro. Hon ser lärlingsanställningarna som ett sätt att säkra kompetensförsörjningen av kvalificerad arbetskraft:

– Både vi som arbetsgivare och eleven får möjlighet att känna på om vi fungerar tillsammans. Lärlingseleven vi anställt från skolan har visat stort intresse och är helt rätt för denna typ av jobb. Det känns också bra att vi kan ta ett samhällsansvar och hjälpa ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden, säger AnnaPia Klevensparr.