Svag ökning för byggmaterialvärdet 2018

anlaggningsvarlden_web_alvestad

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg beräknas byggmaterialvärdet för påbörjade husbyggnadsinvesteringar under första kvartalet.

Under 2017 uppgick värdet till närmare 80 miljarder kronor. Utvecklingen under det första kvartalet i år tyder på att volymen kan komma att öka marginellt jämfört med förra året. Det är tillväxten för husbyggandet inom offentliga och privata lokaler som påverkar utvecklingen positivt hittills i år.

I motsatt riktning verkar nyproduktionen av bostäder där investeringarna inom både småhus och flerbostadshus ser ut att falla tillbaka, vilket minskar materialanvändningen inom dessa sektorer.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se