Stigande priser på åkermark

akermark_priser

LRF Konsults statistik visar att det genomsnittliga åkermarkspriset i Sverige stigit till 138 000 kr per hektar, vilket motsvarar en ökning med 10 procent på ett år. På fem år har genomsnittspriset för åkermark i hela Sverige stigit 32 procent.

Åkermarkens bördighet, det vill säga avkastningsförmåga, påverkar i hög grad värdet. Därför delar LRF Konsult in Sverige i olika bördighetsklasser som bygger på hur bördig marken är, snarare än geografiskt läge. Dessa benämns regioner.

Den mest bördiga marken som finns i region 1 omfattar delar av Skåne och Östergötland. Här har åkermark stigit kraftigt i pris flera år men under 2017 har genomsnittspriset sjunkit med tre procent till 340 000 kr/ hektar.

– Det upplever vi som fullt naturligt och väldigt sunt, säger Jimmy Larsson som är segmentschef på LRF Konsult. Marknaden har fungerat väl 2017 och köptrycket har varit fortsatt starkt men den måttliga nedgången visar ändå att marknadens aktörer inte är beredd att betala vad som helst för riktigt fin åkermark.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se