Stark delårsrapport från Sveaskog

sveaskog

Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden ökade med 14 procent till 933 miljoner kronor en ökning med 14 procent. Resultatet i företagets kärnverksamhet fortsätter att förbättras drivet av en stark marknad, ökad produktivitet och en god kostnadskontroll.

– Resultatet i vår kärnverksamhet fortsätter att förbättras drivet av en stark marknad, ökad produktivitet och en god kostnadskontroll.Direktavkastningen uppgick till 4,6 procent (4,3) och nettoomsättningen ökade till 4 593 miljoner kronor (4 373), säger Per-Olof Wedin, vd och koncernchef på Sveaskog i en kommentar till delårsrapporten.

Sveaskog emitterade under september sin andra gröna obligation. Finansieringen från denna emission ska användas till investeringar som kommer att resultera i positiva miljöeffekter och där kärnan är ett hållbart skogsbruk. Det fanns ett högt intresse att delta i emissionen och 22 svenska och internationella investerare tecknade sig för sammantaget en miljard kronor.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se