Steelwrist byter namn på sina automatiska oljekopplingar

_DSF1803

Enligt tidigare pressrelease från Steelwrist den 26 april 2017, lanserar Steelwrist en serie automatiska snabbfästen, tiltrotatorer och grindar helt kompatibla med OilQuicks OQ-fästen.

I samband med serieproduktionsstart lanserar nu Steelwrist “Qplus” kopplingsteknologi, fortfarande kompatibel med Oilquick, och byter dessutom beteckning till SQ för att tillmötesgå Oilquick ABs önskan att inte använda gemensamma produktbeteckningar. Qplus ökar maximalt oljeflöde, förlänger drifttiden och möjliggör enklare service än alternativa lösningar.

Vår avsikt var att göra det enkelt för kunderna att veta vilka produkter som är kompatibla med varandra och att bygga en internationell standard för automatiska oljekopplingar.säger Steelwrist vd, Stefan Stockhaus.

Efterfrågan på automatiska oljekopplingar ökar på alla marknader. Steelwrist automatiska oljekopplingsfästen följer den internationellt växande symmetriska standarden, ett kil-låst system enligt ISO 13031:2016. I tillägg till att uppfylla ISO 13031:2016, inkluderar Steelwrist fästen och tiltrotatorer även den patenterade Front Pin Lock-teknologin, vilket ökar säkerheten genom att föraren inte tappar redskap av misstag.

– I samband med serieproduktionsstart har vi vidareutvecklat kopplingarna så att vi ökar flödeskapaciteten högst väsentligt. Beroende på kopplingsstorlek ökas flödesarean med upp till 37 procent samtidigt som vi inför en helt ny tätningsmetod. Fördelen för kunden blir förutom högre oljeflöde även längre drifttid då tiden mellan tätningsbyten ökas samtidigt som bytet görs mycket enklare och snabbare än tidigare, säger Steelwrist utvecklingschef, Markus Nilsson.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se