Sopsaltning ger högre standard på cykelväg

Sopsaltning av cykelvägar kan vara ett sätt att förbättra säkerheten för den som vill cykla på vintern. Peab använder en Multihog med spidarmunstycken för saltlake.
Sopsaltning av cykelvägar kan vara ett sätt att förbättra säkerheten för den som vill cykla på vintern. Peab använder en Multihog med spidarmunstycken för saltlake.

Sopsaltning av cykelvägar kan vara ett sätt att förbättra både framkomligheten och säkerheten för den som vill cykla på vintern.

VTI:s utvärderingar i Stockholm visar att metoden ger en högre standard vintertid med generellt bättre friktion än traditionell vinterväghållning, men man behöver vara uppmärksam på att det fortfarande finns risk för hala partier längs de sopsaltade stråken.

En utveckling av utrustningen och anpassning av metod och strategi, kan öka effektiviteten och höja standarden ytterligare samtidigt som saltmängderna hålls nere.

De viktigaste aspekterna vad gäller sopsaltmetoden handlar om effekten på gång- och cykelbanornas friktion samt att man använder rätt saltmängder.

VTI:s mätningar visar att relativt höga saltmängder ackumulerats på cykelbanorna och att det därför finns goda möjligheter att minska på saltanvändningen, genom att minska antalet åtgärder och/eller dosen vid varje salttillfälle.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se