Solitt resultat för Moelven i snöfyllt kvartal

_W5A0967

Moelven Industrier ASA levererade ett rörelseresultat på 89,1 miljoner norska kronor under det första kvartalet 2018. Omsättningen var 2 717,6 miljoner norska kronor, vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år (2 677,5 miljoner norska kronor).

Koncernchef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA säger att koncernen har levererat ett bra resultat under första kvartalet.

– Det ständigt ökande intresset för hållbara och klimatkunniga lösningar skapar stor efterfrågan på trä som byggmaterial. Det är positivt för oss i Moelven. Vi ser att industrivirke från Timber-divisionen går mycket bra, tack vare stor internationell efterfrågan, säger Kristiansen.

Vid samma tidpunkt föregående år var rörelseresultatet något högre (101,4 miljoner norska kronor). Minskningen på 12 miljoner norska kronor 2018 beror i stora drag på den snöiga och kalla vintern i Skandinavien.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se