Solid orderstock hos AF Gruppen

Norska AF gruppen har en solid orderstock
AF Gruppen gjorde en vinst under 2023 års fjärde kvartal på 292 miljoner kronor. Orderstocken uppgick till 41.991 miljoner kronor. Foto: Per Eriksson

Bygg- och anläggningskoncernen AF Gruppen omsatte 8.378 under fjolårets fjärde kvartal. Resultatet före skatt uppgick till 292 miljoner kronor under kvartalet, vilket motsvarar en vinstmarginal på 3,5 procent. Den totala orderstocken i slutet av kvartalet var 41.991 miljoner kronor.

AF Gruppens omsättning uppgick till 8.378 miljoner kronor (8 568) under fjärde kvartalet och 30.530 Miljoner kronor (31 205) under 2023. Resultatet före skatt landade på 292 Miljoner kronor (502) under fjärde kvartalet och 700 Miljoner kronor (1.400) under 2023. Det gav en vinstmarginal på 3,5 procent (5,9 procent) under fjärde kvartalet och 2,3 procent (4,5 procent) under 2023. Den totala orderstocken var 41 991 Miljoner kronor (39.765) per den 31 december 2023.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 855 Miljoner kronor (-38) och till 1 552 Miljoner kronor (1 460) för helåret. AF Gruppen hade per den 31 december 2023 räntebärande nettoskulder på 641 Miljoner kronor (329). Resultatet per aktie för 2023 uppgick till 3,73 kronor (8,96). Styrelsen föreslår en utdelning på 3,50 kronor (6,50) per aktie som betalas ut under första halvåret 2024.

– Under kvartalet levererade vi en mycket god lönsamhet inom Anläggning samt Energi och Miljö. Vi är dock inte nöjda med totalresultatet för koncernen, varken för fjärde kvartalet eller för 2023. Det svaga resultatet för kvartalet beror på betydande nedskrivningar i Betonmast Boligbyggs projektportfölj och inom de enheter som tidigare var Betonmast Sverige, samt en ytterligare nedjustering av projektkalkylen för ett offshoreprojekt. Det är positivt att vi har en stark orderstock med projekt som ger stor samhällsnytta, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen.

– Under kvartalet levererade vi stabilt förbättrade marginaler inom affärsområdet Bygg. Vi ser positiva signaler på marknaden, men omvärldsläget skapar fortsatt osäkerhet, vilket kan påverka aktiviteten och lönsamheten under det kommande året. Vi är väl positionerade och har över tid byggt upp ledande kompetens för att kunna leverera kostnadseffektiva projekt med hög kvalitet och omsorg om miljön. I kombination med god anpassningsförmåga och genomförandekraft står vi väl rustade när marknaden vänder på riktigt, säger Amund Tøftum.

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg & anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se