Skogsrester ska bli flygbränsle

flyg_gas

Energimyndigheten har beviljat Cortus Energy stöd för en genomförbarhetsstudie för att producera grönt flygbränsle genom förgasning av skogsbränslen med WoodRoll och med en efterföljande process omvandla gasen till flytande bränslen.

Flyg sker till nära 100 procent med fossil energi, utsläppen ger negativa klimateffekter som spås öka. Sverige har möjlighet att från skogen producera grönt flygbränsle om en resurseffektiv kedja från skog till grönt flygbränsle etableras.

Cortus Energys förgasningsprocess, WoodRoll, omvandlar med högsta effektivitet skogsprodukter till en förnybar energigas (syntesgas) vilken kan omvandlas till flytande grönt bränsle. Den katalytiska teknik som omvandlar syntesgas till flytande bränsle är beprövad för storskaliga projekt baserat på fossil energi. Syntesgasen från WoodRoll framställs från bioenergi och har i sammanhanget en liten kapacitet.

Initiativ till småskaliga lösningar finns utanför Sverige. Studien skall identifiera sådana småskaliga tekniker som är lämpliga att användas i kombination med WoodRoll och därmed möjliggöra lokal produktion av grönt flygbränsle.

För studien har Cortus Energy erhållit stöd från Energimyndigheten på 390.000 kronor. Studien skall utföras under första kvartalet 2019 tillsammans med bl a KTH. Ett bra resultat skapar förutsättningar för att utveckla detta tillämpningsområde för Cortus Energy.

– Med WoodRoll så framställer vi en unikt ren syntesgas som lämpar sig för katalytiska processer vilket vi visat tidigare i år i Köping med produktion av fordonsgas. Nu tar vi nästa steg som går ut på att omvandla vår gas till flytande drivmedel. Vi är glada att Energimyndigheten ser potentialen i detta och stödjer denna studie. Mycket utveckling pågår för ”Gas-To-Liquid” processer i det kapacitetsområde som WoodRoll verkar i. Om vi nu kan finna och kvalificera en användbar lösning för grönt flygbränsle är marknadspotentialen enorm, säger Rolf Ljunggren, vd Cortus Energy.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se