Infrapipe – ny aktör inom mark- och anläggningsprodukter

148031278-origpic-b9b164

Företaget Älvestad-Tanken AB har sedan starten 2008 tillhandahållit den svenska marknaden med lagringstankar för diesel, olja, kemikalier och vatten. De senaste åren har bolaget utvecklats och har med tiden breddat produktportföljen och erbjuder nu ett brett sortiment av produkter inom området miljösäker förvaring.

Ett område som har ökat de senaste åren är ”under mark”, ett område som innefattar anläggningsprodukter, oljeavskiljare, slutna tankar, reningsverk och andra lösningar för enskilda avlopp.

– Vi har efter att marksidan ökat beslutat att vi skiljer på ”under mark” och ”miljösäker förvaring”-produkterna. Därför har vi nu startat Infrapipe AB, säger Mats Fritiofsson, vd för Älvestad-Tanken.

Den 1 november tog Infrapipe över mark och VA- sidan från Älvestad-Tanken.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se