Skogsnäringen viktig regional aktör

Skogsbranschen har under lång tid haft mycket stor betydelse för Sveriges ekonomi. Fyra län i landet står skogsnäringen för tio procent av förädlingsvärdet. Foto: Per Eriksson.

För samhället är skogsnäringen en viktig näringsgren, inte minst på regional nivå. I Västernorrland, Gävleborg, Värmland och Jönköping står skogsnäringen för tio procent av förädlingsvärdet. Det visar en färsk rapport från Industriarbetsgivarna.

Skogsbranschen har under lång tid haft mycket stor betydelse för Sveriges ekonomi och hade en central roll för den svenska välståndsutvecklingen när landet när landet industrialiserades. 

Arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna har kartlagt branschens bidrag till samhällsekonomin i en rapport om Skogsnäringens betydelse för den svenska välfärden. – Skogsnäringen är en mycket exportberoende bransch och cirka 85 procent av allt som produceras exporteras. Det betyder också att branschen är utsatt för hård internationell konkurrens och påverkas mycket om efterfrågan i omvärlden minskar, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Industriarbetsgivarna.

Företagen i branschen producerar, direkt och indirekt, varor till ett förädlingsvärde på omkring 110 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar drygt 2,5 procent av Sveriges BNP. I regioner som Gävleborg, Värmland och Jönköping är skogsnäringens andelar av förädlingsvärdet och sysselsättningen betydligt högre.

Kerstin Hallsten menar att det inte råder något tvivel om att skogsnäringen har stor betydelse för den svenska ekonomin idag. 

– I rapporten konstaterar vi att för varje direkt sysselsatt i skogsnäringen skapas indirekt nästan två ytterligare jobb, säger hon.

115 000 personer är idag sysselsatta inom skogsnäringen i hela landet. Av dessa arbetar cirka 40 000 med den faktiska slutproduktionen av skogsnäringens produkter, det vill säga det sista steget i förädlingskedjan. Det höga antalet indirekt sysselsatta följer av att produktionen är specialiserad och kräver insatsvaror och transporttjänster.

– Om alla skatteintäkter från arbetsinkomst inom skogsnäringen skulle användas till att finansiera jobb i offentlig sektor, skulle skogsnäringen bidra till att finansiera omkring 32 000 tjänster inom offentliga sektorn i respektive region, förklarar Kerstin Hallsten.

Regelkrångel, osäkerheten i omvärlden, svårigheter att hitta rätt kompetens är några av de utmaningar som påverkar svensk basindustri, inte minst skogsnäringen.

– Det är viktigt att företagen inom skogsnäringen får de förutsättningar som krävs för att kunna konkurrera globalt och säkra en hög produktivitet. Utan skatteintäkter från en växande industrisektor blir det allt svårare att finansiera ökade kostnader för vår gemensamma välfärd, säger Kerstin Hallsten, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se