Skogsbarometern: Skogsägarna ser ljust på skogen som inkomstkälla

Trots att fastighetspriserna ökat i stora delar av landet tror sju av tio skogsägare att de kommer fortsätta uppåt. Samtidigt finns en växande oro för hur klimatet och äganderätten kommer påverka skogsägandet. Det visar årets Skogsbarometer. Foto: Per Eriksson

Sju av tio skogsägare tror att de redan höga fastighetspriserna kommer fortsätta uppåt. Samtidigt finns en växande oro för hur klimatet och äganderätten kommer påverka skogsägandet. Det visar årets skogsbarometer från mäklarbyrån Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

Enligt årets Skogsbarometer uppger drygt hälften att känslan att äga skog samt rekreation och jakt är det som betyder mest för dem i deras ägande. Sex av tio svarar att de, förutom produktion av vedråvara, kommer använda sin skog till rekreation och jakt i framtiden.

När skogsägarna blickar framåt ser de samtidigt en hel del bekymmer. Störst källa till oro är äganderätten, vilket 38 procent uppgav. Andelen som tror att klimatförändringarna kommer påverka skogsägandet i framtiden ökar stort, från 15 till 24 procent.

– Som skogsägare är väder och skadeangrepp alltid en källa till oro men nu ser vi att klimatet specifikt, precis som äganderätten, bekymrar allt fler. Detta bör tas på stort allvar och vi ska ha respekt för att klimat och politik både utmanar och kan ge nya möjligheter för skogsägarna, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank.

Priset på skogsmark fortsätter uppåt och en majoritet av skogsägarna tror att både fastighetspriserna och virkespriserna kommer öka de närmaste åren. Skogsägarna ser även positivt på lönsamheten, de ser skogen som en lönsam investering och drygt hälften uppger att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god och tror att detta kommer att hålla i sig de närmaste åren. Samtidigt finns det indikationer på att skogskonjunkturen mattas av vilket kan  resultera i en svagare utveckling under 2022 för såväl skogsägarna som skogsindustrin.

I årets undersökning ser vi att nya skogsägare köper mindre arealer och att de under 40 år är högst belånade. Eftersom medelåldern för skogsägarna är hög väntas många ägarskiften framöver. Enligt våra kalkyler kommer runt 2,1 miljoner hektar skogsmark till ett värde av cirka 158 miljarder kronor byta ägare de närmaste fem åren, säger Vibeke Alstad, senior rådgivare skog och fastighetsmäklare på Ludvig & Co.

Enligt enkäten är det få skogsägare som satts sig in i vad EU:s taxonomi, som börjar gälla efter årsskiftet, innebär för dem. De skogsägare som läst på tror att taxonomin kommer påverka lönsamheten i det privata skogsbruket i stor utsträckning.

© Anläggningsvärlden 20201.
info@anlaggningsvarlden.se