Havator rekordinvesterar – norra Sverige lockar

Henrik Modéer, vd på Havator säger att man nu investerar 600 miljoner kronor för att utöka verksamheten. Det är de rekordstora satsningarna i norra Sverige som lockar.

Lyftföretaget Havator kommer under de kommande åren kraftigt utöka sin verksamhet med omfattande investeringar av både nya kranar och utökad personalstyrka.

Totalt uppgår investeringsprogrammet till över 600 miljoner kronor, varav 300 miljoner kronor redan är investerade under detta år.

Norra Sverige står inför de största och mest omfattande investeringarna i modern historia. Fram till 2040 kommer över 700 miljarder kronor investeras i regionen. I centrum kommer satsningar på industri, energi och bygg ligga. Därtill kommer investeringar att göras i infrastruktur, elnät, godstrafik, vägar, broar och järnväg på cirka 200 miljarder kronor.

– Vi vill bidra till utvecklingen i norr och vi gör oss redo för att möta industrins och samhällsutvecklingens behov. Vår lokala närvaro skapar en trygghet för stora projekt då vi har kapacitet och specialistkompetens inom säkerhet, lyfttjänster, transport och montage. Det minskar risken för förseningar”, säger Henrik Modéer vd Havator AB Sverige.

Havator räknar med att växa inom de närmsta åren och anställa fler. Företaget meddelar att rekryteringarna kommer ske löpande och man söker redan kranförare, arbetsledare och projektledare.

– Vi har som mål att växa med mer än 30 procent under kommande år. Det här investeringsprogrammet är det mest omfattande i koncernens mer än 60-åriga historia och ungefär hälften kommer landa i norra Sverige. Den här expansionen stödjer vår ambition att bli marknadens mest hållbara och klimatanpassade aktör. Nu väljer vi den senaste tekniken som ger oss den mest energieffektiva maskinparken”, säger Christoffer Landtman, koncernchef för Havator.

De nya kranarna har lyftkapacitet på allt från 50 till 750 ton. Investeringarna är också ett led i det hållbarhetsarbete som stämmer överens med Havators mål att vara branschledande inom hållbarhetsfrågor.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se