Nya digitala dikeskartor till nytta för skogsbruket

Lidbergs dike i Baksjöliden grävdes av William Lidbergs pappas farfar. Till vänster syns diket så som det ser ut i dag och till höger visar de blå rutorna diket så som det representeras i de nya digitala dikeskartorna. Bild: William Lidberg, SLU.

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram heltäckande dikeskartor för Sverige. Kartorna har tagits fram med hjälp av laserdata och AI.

Enligt SLU kan kartorna underlätta vid klmatanpassning av översvämningskänsliga områden och vid restaurering av våtmarker. De digitala dikeskartorna är tillgängliga som öppen data.

Det är William Lidberg, forskare vid SLU som utecklat metoden som kartorna bygger på. Med den nya metoden hittas omkring 85 procent av alla diken, jämfört med de 9 procent som finns med på tidigare kartor. 

– Nu när vi vet var dikena finns, går det att planera för vattnet i landskapet mer i detalj. Lägger man alla diken i den nya kartan på en lång rad så räcker de 24 varv runt jorden. Diken utgör omkring 70 procent av Sveriges vattendrag, så det är en stor förbättring mot tidigare kartor, säger William Lidberg.

Skogsstyrelsen har använt metoden för att ta fram dikeskartor för hela Sverige. I Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets gemensamma satsning på restaurering av torvmark genom återvätning har dikeskartorna använts för att enklare lokalisera lämpliga torvmarker för återvätning, vilket i sin tur kan ge minskade växthusgasutsläpp och gynna den biologiska mångfalden. Dikeskartorna är också värdefulla i skogsbruket.

– Om skogsbruket vet var dikena finns går det ännu bättre att följa vattnets väg och undvika körskador och näringsläckage till vatten, säger Liselott Nilsson, som varit engagerad i arbetet på Skogsstyrelsen.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvärlden.se