Nya hållbarhetskrav på schaktmassor

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram hållbarhetskriterier för schaktmassor. Dessa ska användas vid upphandling av anläggnings- och husbyggnadsentreprenader samt vid projektering.

– Klimatpåverkan från byggsektorn måste minska betydligt och upphandlande organisationer kan göra skillnad genom att ställa klimatkrav vid inköp. Vi har tagit fram kriterier som kan bidra till minskad klimatpåverkan när berg-, sand-, grus- och andra schaktmassor hanteras. Vi hoppas att kraven ska bidra till ökad återanvändning av massor och att transporterna minskar, säger Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Det är till offentliga byggherrar och beställare som de nya kraven riktar sig till. Det vill säga allt från allmännyttiga bostadsbolag och kommuner samt regioner. Tanken är att det ska bli enklare att ställa krav på hantering av schaktmassor i byggprojekten. Avfallslagstiftningen och tolkningen av den begränsar vad som får göras med massor. Det gör att det är svårt att ställa krav i projekten.

– De nya kraven på schaktmassor är ett komplement till övriga klimatkrav för upphandling inom bygg- och anläggningsområdet. Masshantering bör hanteras särskilt och därför behövs särskilda krav för det, säger Heini-Marja Suvilehto.

Basnivå-kraven ger stöd för framtagning av massdispositionsplaner. Där ska entreprenören bland annat minimera transportarbetet, minska klimatpåverkan från användningen av bränsle och minimera deponering av massor. Dessutom ska användningen av ny råvara undvikas, återanvändning och återvinning av massor ska eftersträvas som även ska ske så lokalt som möjligt.

Upphandlingsmyndigheten vill också se krav på digitala följesedlar och/eller orderkvitton, som ger beställaren möjlighet till tätare uppföljning och bättre inblick i produktionen. Den digitala informationen underlättar vid beräkning av klimatpåverkan för projekt, för att se var massorna transporteras samt att informationen kan användas för matchning mot leverantörsfaktura.

På avancerad nivå finns förslag på hur klimatberäkningar kan göras i projektering, totalentreprenad och utförandeentreprenad.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se