Elsparkcyklar – ny utmaning för Karlstads snöröjare

Karlstads snöröjare får en ny utmaning med elsparkcyklar i stadsbilden. Foto: Per Eriksson

I Karlstads kommun står över 100 enheter redo till kommunens förfogande i vinter.  Vintervägunderhållarna har beredskap dygnet runt och larmas ut när snön eller halkan lägger sig.

En nyhet för snöröjarna i Karlstad är att snöröja  med elsparkcyklar i stadsbilden, något som Karlstads medborgare hört av sig och funderat över. Men enligt Karlstad kommun är det något som kommunen och elsparkcykelföretagen har en plan för.

Foto: Johan Eklund / Snöröjning.

– När vi ringer ut våra vinterväghållare så går även ett larm till företagen. De har då ett antal timmar på sig att åka ut och plocka bort eventuella elsparkcyklar som finns i det området som ska snöröjas. Vi hoppas det ska fungera bra och vi får testa oss fram för att hitta en form som funkar, säger Elin Nordenborg-Hård, trafikingenjör och ansvarig för frågor om elsparkcykel i kommunen.

Det huvudsakliga ansvaret för snöröjning och halkbekämpning ligger på kommunen men det är viktigt att vi alla hjälps åt för att få ett så effektivt och bra vinterunderhåll som möjligt, skriver Karstad kommun i ett pressmeddelande.Dessutom har den som kör elsparkcykel ansvar för att elsparkcykeln parkeras så att den inte hindrar framkomligheten för andra.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se