Så får Växjö smartare snöröjning

I ett innovationspartnerskap har Växjö kommun tillsammans med IT-företaget Klimator tagit fram lösningen den ”smarta snöröjningen”. Foto: Per Eriksson.

Förra året införde Växjö kommun ett för dem ett nytt sätt att upphandla snöröjning. Det nya sättet kallas innovationsparterskap. Resultatet är att nu drar den ”smarta snöröjningen” igång som är ett av tre tilldelade innovationskontrakt.  

Ett innovationspartnerskap är lämpligt när man söker nya lösningar och eftersöker ett långtgående samarbete mellan partnerna. Det hjälper parterna att dela risker och kostnader genom att båda investerar tid och/eller resurser i projektet. 

När Växjö kommun förra året gick ut med en inbjudan att delta i innovationsupphandlingen gällande snöröjning fick man in elva intressenter. I nästa anbudsskede deltog fyra företag och slutligen valdes det Göteborgsbaserade IT-företaget Klimator. Gemensamt har Klimator och Växjö kommun som mål att utveckla en ny digital tjänst för optimering av snöröjning och halkbekämpning.

– Innovationspartnerskapen upphandlas inom EU-projektet Diaccess. Där har det jobbats mycket med att sprida information i förväg och tack vare det tror jag att fick så stort intresse, säger Magnus Bringhed, upphandlare på Växjö kommun. 

Innovationsupphandlingsprojektet Diaccess bstår av många projekt. Hittills smart snöröjning och halkbekämpning, smarta värmesystem, behovsbaserad sopkärlstömning och matdistribution.

Tanken med den ”smarta snöröjningen” är att göra arbetet mer effektivt, billigare och med ett bättre slutresultat. Med hjälp av sensorer kommer man kunna säkerställa att insatserna görs där de verkligen behövs, baserat på aktuell data istället för mer generella prognoser. 

Tidigare har halkbekämpning och snöröjning bland annat bestämts utifrån visuella kontroller, erfarenhet, temperaturnivåer och uppskattat snödjup, vilket kan resultera i svårighet att säkerställa att rätt beslut för säkra vägar tas varje gång. Förhoppningen med den smarta snöröjningen är att kunna optimera både bemanning och maskiner och sätta in resurser där behoven är som störst. 

– Det här kan bli ett komplement till de befintliga snöröjningskontrakten som vi har som gör att de kan jobba smartare, säger Magnus Bringhed.

Klimator kommer kunna kommersialisera lösningen som tas fram tillsammans med kommunen och så småningom sälja den till andra kommuner och beställare.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se