Engcon gör satsning i Sydkorea

Tiltrotortillverkaren Engcon fortsätter att breda ut sig över världen. Senaste etableringen skedde nyligen i Sydkorea där företaget deltog på maskinmässan Conex med egen monter samt genomförde live-demonstrationer tillsammans med Doosan och Hyundai.

Den svenska tiltrotortillverkaren Engcon etablerar sig nu i Sydkorea där företaget startar upp Engcon Korea Ltd med egen sälj- och eftermarknadspersonal samt ett nät av återförsäljare och servicelämnare.

Den officiella starten av bolaget skedde på Koreas största entreprenadmässa där både lokal personal samt personal från det svenska huvudkontoret deltog.

Under de senaste åren har Engcon haft en offensiv strategi och etablerat verksamhet i stora delar av Europa, Nordamerika och nu Asien vilket ger företaget en allt bredare bas att stå på. Det koreanska bolaget etableras med kontor och eget lager i Cheonan. Personalstyrkan består av försäljningschef, säljare, lagerpersonal och tekniker. Utöver det säljs dessutom Engcons produkter via de koreanska grävmaskinstillverkarna Doosan och Hyundai.

– Vårt mål är att öka försäljningen på utomnordiska marknader, eftersom den nordiska marknaden för tiltrotatorer börjar bli mättad och det enbart går att plocka några procents marknadsandelar från våra konkurrenter här, säger Krister Blomgren, vd för Engcon-koncernen.

Vid senaste bokslutet redovisade Engcon en omsättning på 1,2 miljarder kronor och en ökande vinstmarginal.

– Vi har egentligen bara börjat vår resa på de utomnordiska marknaderna. Enligt våra prognoser kommer vi inom en 10-årsperiod omsätta mer på de asiatiska och nordamerikanska marknaderna än vad vi säljer i hela Europa. Det är svindlande att tänka på vilken potential vi har, fortsätter Krister Blomgren.

Den officiella starten för Engcons satsning i Sydkorea skedde nyligen på entreprenadmässan Conex Korea dör Engcon ställde ut med egen monter samt körde live-demonstrationer tillsammans med Doosan och Hyundai.

– Det var en fantastiskt bra mässa med flera genomförda affärer samt många potentiella kunder att följa upp. Det var dessutom kul att se hur bra den koreanska organisationen fungerade, säger Krister Blomgren.

Totalt besökte cirka 15.000 personer mässan och enligt Blomgren kändes det som att merparten av de besökarna var nyfikna på Engcon och därför besökte företagets monter.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se