Självkörande lastbil från Volvo

volvo_sjalvkorande_lastbil

Den självkörande lastbilen, som kör automatiskt från en knutpunkt till en annan, ingår i ett utvecklingsprojekt där man undersöker hur automatisering kan bidra till ökad produktivitet, förbättrad säkerhet och lägre miljöpåverkan.

Lastbilen visades upp för en bredare publik för första gången i samband med Volvokoncernens Innovation Summit i Beijing den 15 november 2017.

Volvokoncernen har under flera år bedrivit forskning på området självkörande transporter och har kunnat visa upp konceptfordon för användning inom avgränsade områden – som gruvor och stenbrott. Nu tar företaget nästa steg med en självkörande konceptlastbil för transporter mellan olika knutpunkter i delvis avgränsade områden, som hamnar och särskilda körfält på motorvägar. Autonoma lösningar har många fördelar och tillgodoser både kundens och samhällets behov.

Den här banbrytande lastbilen är baserad på en befintlig FH-plattform. Den styrs och körs helt automatiskt med hjälp av Lidar- och GPS-teknik, vilket innebär att den hela tiden läser av omgivningarna, navigerar i förhållande till fasta och flyttbara hinder och samlar in data via transportsystemet ombord för att optimera rutten, trafiksäkerheten och bränsleförbrukningen.

– Även om den här tekniken inte kan tas i produktion förrän om några år påverkar den tveklöst vårt framtida utbud och har potential att bli en del av framtidens smarta samhällen. Oavsett vilka typer av lösningar vi utvecklar har säkerheten alltid högsta prioritet och detta gäller alla våra projekt med självkörande fordon, säger Martin Lundstedt, verkställande direktör och koncernchef för Volvokoncernen.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se