Säkerhetsstaket sparar både liv och pengar

pandrol_sakerhetsstaket

Vortok säkerhetsstaket från Pandrol är enkel att installera i spåret och hindrar personal i spåret från att av misstag kliva in på motstående spår med trafik. Den hindar också obehöriga att beträda spårområdet. En förlängd version av staketet användes nyligen i Norge.

Genom att förlänga staketet till att nå 2,5 m från rälsen, så behövdes ingen säkerhetsman på plats och hastigheten på 100 kilometer i timmen på motstående spår kunde bibehållas. Säkerhetsstaketet uppfyllde därmed tre syften: att ge säkerhet åt personalen, hålla obehöriga borta från arbetsområdet samt spara kostnader för en säkerhetsman.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se