Regeringen prioriterar Malmbanan

Regeringen kommer i närtid att besluta om ett uppdrag till Trafikverket där det bland annat ingår att prioritera objekten i den nationella planen som avser Malmbanan så att dessa kan färdigställas så tidigt som möjligt.
Regeringen kommer i närtid att besluta om ett uppdrag till Trafikverket där det bland annat ingår att prioritera objekten i den nationella planen som avser Malmbanan så att dessa kan färdigställas så tidigt som möjligt. Foto: Trafikverket

Infrastrukturen i norra Sverige har en avgörande betydelse för både arbetspendling och godstrafik i regionen. Därför kommer regeringen i närtid att fatta beslut om ett uppdrag till Trafikverket där det bland annat kommer ingå att prioritera objekten i den nationella planen som avser Malmbanan så att dessa kan färdigställas så snart som möjligt.

– Regeringen ser ett stort behov av förstärkningar av vägnätet och järnvägsinfrastrukturen, inte minst strategiska investeringar för att möjliggöra och accelerera den industriella gröna omställningen i norra Sverige. Investeringar i transportinfrastrukturen är också viktiga för totalförsvarets behov och har även betydelse för vårt medlemskap i Nato, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Regeringen avser att utarbeta en strategi för nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län och ser stora möjligheter för norra Sverige att leda den nya industriella revolutionen och bli en motor för gröna innovationer.

”Investeringar i transport-infrastrukturen är också viktiga för totalförsvarets behov och har även betydelse för vårt medlemskap i Nato”

När nya hållbara industrier etablerar sig i norra Sverige kan denna del av landet bli ledande i den globala klimatomställningen.

Regeringen aviserar att man i närtid kommer att besluta om ett fortsatt uppdrag till Trafikverket om transportinfrastrukturen i Norrbottens och Västerbottens län.

Uppdraget innebär bland annat att Trafikverket får i uppdrag att prioritera objekten i den nationella planen som avser Malmbanan så att dessa kan färdigställas så tidigt som möjligt.

Trafikverket får därutöver i uppdrag att utreda och lämna förslag till olika finansieringslösningar för en eventuell framtida utbyggnad av dubbelspår på sträckan Luleå-Boden samt att verka för finansiering av en tidigareläggning av genomförandet av objektet E4, Förbifart Skellefteå.

Här kan du läsa fler nyheter inom infrastruktur

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se