Rätt verktyg för mängdredovisning sparar stora pengar

Rasmus Placin, mättekniker på Göteborg Gräv och Maskin, kontrollerar ledningsmodellen i SkyView innan den skickas till grävmaskinen.

Att det diskuteras en del om redovisade mängder i byggbranschen är ingen nyhet. Kraven på dokumentation ökar alltmer vilket  vittnar om ett bristande förtroende mellan beställare och utförare.

Mätteknikern Rasmus Placin på företaget Göteborgs Gräv och Maskin har hittat ett arbetssätt som både bygger förtroende och samtidigt sparar mycket tid och pengar.

– Egentligen är det ju ganska självklart att beställaren vill vara säker på att de betalar för rätt saker och att utföraren vill vara säker på att faktiskt få betalt för det arbete som är gjort. För mig gäller det att leverera ett kontrollerbart underlag som båda parter kan förstå och lita på, konstaterar Rasmus.

Han såg en ständigt ökande efterfrågan på dokumentation, vilket slukade mycket tid framförallt i slutfasen av projekten när allt ska redovisas. Det behövdes ett mer strukturerat arbetssätt för att få ordning på redovisningen. Man behövde hitta en metod att kontinuerligt dokumentera projektet och kunna leverera mätdata som kan kontrolleras i efterhand.

Rasmus beslöt att drönarskanna projekten för att kontinuerligt dokumentera allt, med start redan i kalkylfasen och sedan genom hela produktionsfasen ända fram till slutredovisningen. Han saknade dock ett sätt att konvertera drönarbilderna till mätbara data, visualisera datan och kunna göra den tillgänglig för andra. Efter att ha prövat olika program föll valet på SkyMap.

– När jag började arbeta i SkyMap fick jag precis de funktioner jag behövde för att lösa knutarna. Det effektiviserar mängdningen och blir en extra kvalitetssäkring för mig, samtidigt som det gör det mycket enklare att redovisa när allt är tydligt dokumenterat. Nu kan alla se mätdatan visuellt och följa med i beräkningarna och både beställare och utförare kan kontrollera och vara trygga i redovisningen på ett helt annat sätt än tidigare. Jag upplever att vi får ett helt annat förtroende nu, säger Rasmus Placin.

Användningen av Skymap fick fler effekter. Rasmus fick snabbt upp ögonen för funktionen SkyMap Connect som kopplar samman filhanteringen i SkyMap med maskinstyrningsystemet i grävmaskinen. Dessutom har många platschefer börjat använda volymberäkningen i SkyMap och efterfrågar uppdaterade drönarskanningar för att kunna göra jämförelser och kontroller-

– SkyMap Connect blev en bonus som gör att jag slipper springa runt med USB-stickor till grävmaskinerna. Nu har jag hela tiden koll på vilka modeller som finns i maskinen och kan snabbt uppdatera dem när det behövs. Att platscheferna dessutom kan göra småjusteringar och kontroller själva ger dem bättre kontroll och frigör mycket tid för mig, säger Rasmus Placin avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se