Ramirent ska bli helt utsläppsfria

Ramirent bistår sina kunder i det gröna skiftet, både med maskiner, tjänster och kunskap. Hela 80 procent av Ramirents investeringar är öronmärkta för elektriska maskiner.

Ramirent och Loxamgruppens plan för att minska utsläppen har godkänts av Science Based Targets-initiativet (SBTi), vilket innebär att gruppen blir den första uthyrningsleverantören som uppnår denna certifiering.

Raimrent och Loxam är det fjärde största uthyrningsföretaget för anläggningsmaskiner i världen. De kan nu meddela att deras plan för minskning av växthusgaser har validerats av SBTi. 

SBTi etablerades 2015 som ett partnerskap mellan Carbon Disclosure Project, UN Global Compact, World Resources Institute och WWF för att definiera och främja bästa praxis för att minska utsläppen av växthusgaser, i linje med den senaste vetenskapliga forskningen. Ett team av oberoende experter utvärderar de reduktionsmål som ställts upp av företag mot strikta kriterier för att avgöra om de är förenliga med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, som anges i Parisavtalet.

Valideringen bekräftar relevansen av Ramirent och LOXAMs proaktiva miljöstrategi, som lanserades 2019. Gruppen har förbundit sig att minska direkta utsläpp med 50 procent och indirekta utsläpp med 30 procent till 2030. För att uppnå dessa mål till 2030 har Ramirent och Loxam startat en mycket specifik handlingsplan.

Ramirent bistår kunderna i det gröna skiftet, både med maskiner, tjänster och kunskap. Hela 80 procent av Ramirents investeringar är öronmärkta för elektriska maskiner. 

– Vi är glada över att initiativet Science Based Targets har bekräftat att relevansen av vår miljöpolicy ligger i linje med Parisavtalet. Vi har stött initiativet från första början, eftersom vi ville placera våra ambitioner inom ett erkänt internationellt ramverk, en garanti för uppriktighet och öppenhet. Vi är fullt engagerade i att fortsätta våra ansträngningar i nära samarbete med vårt ekosystem av kunder och leverantörer, för att nå våra mål, säger Alice Hénault, Group Strategy and Development Director på Loxam.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se