Publikrekord på Gallringsdagarna

_W5A2962_1

20 – 21 september genomförde Skogsforum den tredje upplagan av Gallringsdagarna i Vaggeryd, ett par mil söder om Jönköping. Ett 50-tal utställare mötte totalt 3.468 besökare under två dagar med prima höstväder och glada miner. Besökssiffran innebär ett rekord för Gallringsdagarna med nästan 1.000 fler besökare än förra året.

På skogsområdet som ägs av Sveaskog visades alla förekommande typer av skogsmaskiner för gallring där merparten jobbade aktivt med gallring i de största demoytorna Gallringsdagarna haft hittills.

– Årets Gallringsdagar var extra spännande eftersom nya skogsmaskiner såsom skördarna  Eco Log 550 T-PRO och Profi 54 visades för första gången i Sverige, det visar att Gallringsdagarna har blivit en arena att räkna med säger Fredrik Reuter på Skogsforum.

Jämförelseytor är en unikt koncept som Skogsforum haft med som en grundpelare för Gallringsdagarna sedan starten, detta då det skapar en hybrid av skogsmässa och kunskapsdagar. Olika gallringsmetoder och uttag i färdiga celler som uppmätts innan öppning. Besökarna kan då vandra runt i alla celler och på plats diskutera utifrån vad de ser och tycker tillsammans med beståndsdata.

– Vi ser det som en årlig, lokal, försökspark i miniatyr där besökare kan diskutera i princip alla ingående delar i en skogsgallring, säger Torbjörn Johnsen på Skogsforum.

Inför årets Gallringsdagar så ändrades konceptet med jämförelseytor och alla 11 ytor lades intill varandra, nära men ändå avskilt från, ordinarie monterslingan. Det nya upplägget uppskattades mycket av besökarna, ett exempel var en kommentar från en besökare vid entrén:

– Det är första gången jag kunde se olika vägbredder i gallring intill varandra, det var en aha-upplevelse att se hur stor skillnad det faktiskt är, mycket pedagogiskt!

Där Gallringsdagarna genomförs lämnas skyltar och jämförelseytor intakt efter avslutat evenemang. Detta gör det enkelt för återbesök och detta är något Skogsforum redan planerar för.

Båda dagarna genomfördes gallringsseminarium på mässområdet. Totalt besökte cirka 400 personer seminarierna som båda dagarna presenterades av journalisten Birgitta Sennerdal och som hade företrädare från SLU, Sydved, Södra och Vida Skog vid podiet.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se