Produktionsrekord för Boliden i smältverksamheten

Försäljningsintäkterna för det fjärde kvartalet var 20 754 miljoner kronor (23 577)  och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 2 017 miljoner kronor (3 190). Fritt kassaflöde uppgick till 1 663 miljoner kronor (3 520) trots en rekordhög investeringstakt.

– Jag är glad över att se flera kvartalsmässiga produktionsrekord i vår smältverksverksamhet samt en god utveckl9ng i våra investeringsprojekt. Därtill är vi givetvis nöjda med det underliggande kassaflödet under kvartalet, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef på Boliden.

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor minskade till 985 miljoner kronor (1.512) jämfört med föregående år, men ökade med 235 miljoner kronor jämfört med föregående kvartal trots redan kommunicerade produktionsbortfall i Aitik. 

Högre försäljning från lager och högre halter har bidragit positivt. Den anrikade volymen i Boliden var i linje med förra kvartalet. Detta tack vare en stabil produktion i alla tre gruvorna och anrikningsverket. I både Garpenberg och Kevitsa var den anrikade volymen lägre än föregående kvartal. Taragruvan på Irland är sedan tidigare placerad i malpåse med ambitionen att återuppta produktionen under andra kvartet i år om långsiktiga förutsättningar att driva gruban med lönsamhet kan uppfyllas.

Inom Boliden Smältverk minskade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till 985 miljoner kronor (1.570). Frånvaron av katodproduktion i Rönnskär påverkade resultatet negativt. Under kvartalet fortsatte kopparproduktionen fram till elektrolysstadiet på Rönnskär att öka avsevärt jämfört med förra kvartalet.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se