Laserskanner på skördaren upptäcker krokiga träd

Nu testar skogsforsk och maskintillverkaren Komatsu Forest om laserskanning på skördarna kan användas för att bedöma trädens krokighet vid avverkning – ett beslutsstöd som skulle öka både resurseffektiviteten och förenkla skördarförarens arbete. Foto: Per Eriksson

För att kunna bedöma trädens krokighet ska det nu testas om laserskanning på skördaren kan användas vid avverkning. Det är ett beslutsstöd som ska öka både effektiviteten av resurserna och göra skördarförarens arbete betydligt enklare.

Priset på sensorer för laserskanning blir allt lägre och kan användas för att öka precisionen inom skogsbruket. Genom att kombinera laserskannrar och kameror kan aptering av träden bli bättre.

Därför startar nu Skogforsk tillsammans med skogsmaskintillverkaren Komatsu Forest ett utvecklingsprojekt där man ska utveckla sensorsystem som ska användas som ett beslutsstöd vid avverkning. I det gemensamma projektet ska det testas hur laserskannrar, som monteras på skördaren, kan användas för att mäta krök på träd, vilket är svårt att göra för skördarföraren, och missbedömningar leder ofta till nedklassning av virket då det mäts in vid industrin.

– Krök är idag den vanligaste orsaken till att timmer ges en sämre klass eller vrakas vid industrin, säger Nils Lindgren, forskare på skogforsk. Foto: Skogforsk.

Genom att skapa 3D-modeller av skogen med drönare före avverkningen kan avancerade laserskannrar användas för at mäta träden med mycket hög precision. Dessa data jämförs sedan med mobila laserskannrar som placeras på skördaren för att utvärdera mätningar.

Även personburna mobila laserskannrar kan användas för att förbereda mätningarna. 

_ Ett träd får inte vara för krokigt för att bli en rak planka. Krök är idag den vanligaste orsaken till att timmer ges en sämre klass eller vrakas vid industrin, säger Nils Lindgren, forskare på skogforsk.

Enligt Skogsforsk är målet att skapa diameter- och kvalitetsvektorer för varje träd som avverkas och undersöka hur dessa data kan användas för att förbättra apteringen genom simulering.

I detta projekt samarbetar Skogsforsk med Komatsu Forest i Umeå och resultaten ska presenteras med en referensgrupp från skogsindustrin. Förhoppningen är att de metoder som ska utvecklas kan leda till ökat värde för både skogsägare och sågverk. Projektet finansieras av forskningsprogramet Mistra Digital Forest, Åforsk, Norra Skogs forskningsstiftelse, Önnsjöstiftelsen och TräCentrum i Norr.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se