Positiv trend för trästommar

Årlig statistik från SCB visar att andelen nybyggda lägenheter i lägenhetshus med trästomme fortsätter i en långsiktig positiv trend. I absoluta tal ökade det till 4.397 lägenheter (+ 7 procent).

Färsk statistik från SCB, som bearbetats av branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF), visar att andelen nybyggda lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä fortsätter en långsiktig positiv trend.

Visserligen gick andelen för 2021 ner från 19 till 18 procent, men i absoluta tal (+7 procent, totalt 4.397 lägenheter) innebär det ändå det högsta antalet sedan mätningarna inleddes 2010.

TMF:s trähus- och bostadspolitiska expert Gustaf Edgren lyfter en ökad medvetenhet kring hållbarhet och branschens långsiktiga satsning på industriell tillverkning som framgångsfaktorer:

–Andelstal är intressant eftersom den visar hur den industriella hustillverkningen står sig och växer i jämfört med andra alternativ. Andelstalsmässigt var 2019 starkare, men det året tappade övrigt byggande vilket inte trähus gjorde. I faktiska tal ser vi nu att trähusbyggandet 2021 når högre nivåer än tidigare vilket är glädjande.

För en byggindustri som just nu utmanas av lågkonjunktur och sviktande orderingång framhåller Gustaf Edgren behovet av att fortsatt främja den hållbara utvecklingen; i fråga om rätt material på rätt plats.

– För att svensk trähusindustri ska kunna fortsätta bidra till fler och hållbara bostäder måste vi öka kunskapen kring träbyggandet och det hållbara svenska skogsbruket samtidigt som man tar bort hinder som till exempel kommunala särkrav.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se