Svealand hårt drabbat av granbarkborren

Granbarkborrefällor. Foto: Per Eriksson.

Enligt Skogsstyrelsens inventering dödade granbarkborren 5 miljoner kubikmeter skog i Sverige förra året. Svealand är värst drabbat – hela 3,8 miljoner kubikmeter granskog har dött här till följd av granbarkborren härjningar.

Ännu ett år har präglats av granbarkborrens aggresiva angrepp. Enligt inventeringen står det klart att över 5 miljoner kubikmeter granskog dödats i Sverige i år. Det innebär att mer än 32 mljoner kubikmeter gran dödats av granbarkborren sedan sommaren 2018. Det kan jämföras med de stora bränderna sommaren 2018 som tillsammans förstörde cirka 2 miljoner kubikmeter skog.

– Angrepp av granbarkborre kan ses som en lågintensiv naturkatastrof som pågår år efter år. Granbarkborrens framfart upplevs mindre dramatisk än en brand eller storm men har minst lika förödande konsekvenser för de skogsägare som drabbas, säger Magnus Sääf, granbarkborreexpert på skogsägarföreningen Mellanskog.

Problemen i Svealand fortsätter att vara stora för skogsägarna. Skadenivåerna i fjol ligger på ungefär samma nivå som året innan. Hela 3,8 miljoner av den totalt 5 miljoner dödade kubikmetrarna finns här. Värst drabbat är Södermanland och Örebro län där hälften av skadorna finns.

– Än en gång är det skogsägarna i Södermanland och Örebro som råkat värst ut. Det är en svår situation för alla som drabbas, vi vet att det är lätt att känna sig uppgiven och frustrerad. Trots det så är det viktigt att inte ge upp utan fortsätta bekämpa borrarna och rädda virkesvärden från skogen, säger Magnus Sääf, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se