Personalbrist i byggsektorn, en sanning med modifikation

vaghyvel_personalbrist

Många aktörer i byggbranschen är överens om att kapacitetsbristen är ett avgörande hinder för möjligheten att färdigställa de bostäder som behöver produceras de närmaste tio åren. En central del i detta är svårigheten att hitta rätt utbildad personal i utförarledet.

Analysföretaget Industrifakta har tittat närmare på rekryteringssvårigheterna i de teknik- och installationsintensiva branscherna på byggmarknaden.

– Att personalbristen är en tydlig bromskloss är vi mycket medvetna om menar Patrik Wikman, som är vd på Industrifakta. Det finns emellertid stora skillnader mellan branscherna och när det gäller vilka typer av funktioner man efterfrågar.

Gemensamt för samtliga branscher vi studerat är att svårigheterna att rekrytera ledningspersonal verkar ha minskat säger Patrik, och vi tror att det beror på att generationsväxlingens effekter nu har klingat av.

© Anläggningsvärlden 2016.
info@anlaggningsvarlden.se