Bättre dragkraft i John Deeres nya skotare

Mer effekt och högre vridmoment hos de medelstora skotarna i John Deeres G-serie. Samtliga modeller är utrustade med John Deeres nya 6,8-liters 6068 PowerTech Plus-motor som uppfyller Steg 4-kraven.
Mer effekt och högre vridmoment hos de medelstora skotarna i John Deeres G-serie. Samtliga modeller är utrustade med John Deeres nya 6,8-liters 6068 PowerTech Plus-motor som uppfyller Steg 4-kraven.

Utrullningen av skogsmaskinerna i John Deeres G-serie forsätter med de medelstora skotarna 1110G, 1210G och 1510G.

Samtliga modeller är utrustade med John Deeres nya 6,8-liters 6068 PowerTech Plus-motor, som uppfyller de senaste utsläppskraven för Steg-4. – Den nya motorn erbjuder högre effekt och ett högre vridmoment, och den förbättrade kopplingen med drivlinan resulterar i en kraftigt förbättrad dragkraft, säger Dieter Reinisch, marknadschef på John Deere.

Styrsystemet och användargränssnittet hos skotarna i G-serien har vidareutvecklats och förbättrats för att säkerställa driftsäkerheten.

Styrsystemet TimberMatic F-16 har ett konfigurerbart användargränssnitt, farthållare och lutningsdisplay. Den nya programvaruversionen gör att servicepersonal kan fjärruppkoppla sig mot maskinen. Nya styrmoduler, CAN-bussar samt ett anpassat elsystem förbättrar effektiviteten hos maskinens olika funktioner.

IBC-funktionen/kranspetsstyrningen, som kan fås som tillval, gör att lasten nu kan hanteras effektivare och ökar produktiviteten med så mycket som en last per dag. Den nya 2.0-versionen av kranspetsstyrningsfunktionen IBC kännetecknas av ökad precision hos gripen, speciellt vid arbete med långa räckvidder.

Skotarna 1210G och 1510G kan även fås i utförande med lång boggi. Avståndet mellan de främre och bakre hjulnaven på den bakre boggin har utökats till 1890 mm, dvs. 390 mm längre än på standardmodellen. Drivlinan och vändradien är samma som på maskiner som är utrustade med HD-standardportalboggin.

– Det låga marktrycket hos maskinens främre och bakre chassi gör maskinen till ett utmärkt val för avverkning i terräng med låg bärighet. Den långa boggin fungerar även utmärkt i normal terräng och ger hög stabilitet vid körning över hinder i stenig terräng, avslutar Dieter Reinisch.

© Anläggningsvärlden 2016.
info@anlaggningsvarlden.se