Peab Asfalt slår produktionsrekord

Asfaltrekord i produktion och koldioxidminskning. Peabs asfaltsverk i Västberga producerade över  300 000 ton förra året.
Asfaltrekord i produktion och koldioxidminskning. Peabs asfaltsverk i Västberga producerade över 300 000 ton förra året.

Sverige går på högvarv. Det har bland annat märkts genom ett högt tryck på landets asfaltverk under 2016. Detta resulterade i att Peab Asfalt nådde företagets hittills största produktionsvolym.

Bland annat sattes ett nytt rekord i Peab Asfalts, och Sveriges, största asfaltverk i Västberga med över 300 000 ton.

Tack vare att produktionsanläggningen under året konverterades till att använda bioolja istället för fossil olja i den energikrävande torkningen och uppvärmningen av stenmaterial, kunde man samtidigt minska koldioxidutsläppen med hela 5 000 ton.

Tillsammans med Peab Asfalts övriga konverterade produktionsanläggningar minskades koldioxidutsläppen med totalt 22 628 ton.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se