Hybridslagkross från Rockster

Som enda tillverkare i världen kan Rockster erbjuda sina maskiner med Duplexsystem vilket innebär att maskinen kan omvandlas mellan käftkross till slagkross på några timmar.
Som enda tillverkare i världen kan Rockster erbjuda sina maskiner med Duplexsystem vilket innebär att maskinen kan omvandlas mellan käftkross till slagkross på några timmar.

Österrikiska Rockster lanserar nu en hybrid slagkross med Duplexsystem vilket innebär att maskinen kan omvandlas mellan käftkross till slagkross på några timmar.

Vid all krossning krävs olika mycket kraft i olika material och vid olika tillfällen under krosscykeln. Det medför att konventionella krossverk går ned i varv och tappar krosskapacitet.

– Rockster R1100DE har en ackumulator som laddas under drift och sänder extra kraft till rotorn när denna behövs. Resultatet är en jämn, konstant kraft till rotorn vilket medför högre produktionskapacitet och bättre form på materialet, säger Niklas Johansson, vd på Rocksters svenska generalagent, Biocare Svenska AB.

Rockster har uppmätt upp till 20 procent högre produktionskapacitet med cirka 30 procent lägre bränsleförbrukning i jämförelse med standardmaskinen Rockster R1100DS.

Krossöppningen på 1100X720mm medger tack vare hybridfunktionen en produktionskapacitet på upp till 450 ton/timme. De två motstålen inne i krosshuset är individuellt ställbara. Rotorn med de fyra slagbalkarna drivs av en elmotor och rotationen kan ställas steglöst utan att det påverkar vibromatarens hastighet.

Den steglösa inställningen av rotorn möjliggör en maximerad krosskapacitet och förbättrad produktkvalitet samt minskat slitage.

Matarfickan är utrustad med en vibromatare i Hardox 450 och en grizzly försikt som urskiljer finfraktionen innan krossen. Finfraktionen kan sedan stackläggas med sidotransportören alternativt med huvudtransportören.

Samtliga Rockster maskiner kan utrustas med påhängssikt och returband för att gradera krossmaterialet till önskad fraktion. Returbandet kan ställas för att antingen skicka överfraktionen från sikten tillbaka till krossen alternativt stackläggas vid sidan om maskinen.

Larvunderredet och vissa krossfunktioner styrs från radiostyrningen. Maskinen är utrustad med dammreduceringssystem, överbandsmagnet och har ett autostart system för enkel uppstart/avstängning av maskinen. Drift sker via Volvo steg 4 motor.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se