Ondulometer från Holte Electronics

20180429_154623

Efter att ha jobbat med kabelsökare sedan 2010 och fått en bra insyn i vägbyggares och underhållares vardag, har Holte Electronics börjat intressera sig för nya applikationsområden.

  – Mitt kunnande är inom elektronik och mätteknik. Ett område som pekar ut sig är mätning av ojämnheter (t.ex. spårbildning och tjälskott) och lutning (tvärfall) på vägar, säger Stian Holte, grundare av Holte Electronics.

För detta ändamålet finns många stora, dyra instrument, och besvärliga manuella metoder som ”rätskiva” och tumstock används fortfarande.

Det kan göras mycket enklare med billiga komponenter som redan finns i smarta telefoner. Om man kan mäta lutningsvinklar och avstånd noggrant, kan man mäta profilen på ytan som körds över. Det är vad instrumentet är tänkt att göra. Om man lägger till en laseravståndsmätare, kan man också registrera detaljer och textur på ytan. Dataöverföring görs med en dator eller mobiltelefon ansluten via Bluetooth. Den stora utmaningen ligger i matematiken och mjukvaran.

– Teknisk är det inga oöverstigliga problem, men det kostar pengar att ta fram, och någon måste göra jobbet.  Men först av allt måste jag veta om det finns en tillräckligt stor marknad, avslutar Stian Holte som låter meddela att han söker kontakt med intressenter till produkten.

Länk till Holte Electronics

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se

Skisse av malevogn med sensorer