Ökade avverkningsanmälningar i oktober

Under oktober ökade arealen i anmälningar och ansökningar om avverkningstillstånd med fem procent jämfört med oktober ifjol.

Det är dock en minskning med tre procent jämfört med medelarealen för oktober de senaste tio åren. Det visar färsk statistik från Skogsstyrelsen.

Ansökt areal om föryngringsavverkning av fjällnära skog var under oktober knappt 13 procent större än oktober förra året.

Den totala arealen i anmälningar och ansökningar under årets första tio månader uppgick till nästan 235.000 hektar vilket motsvarar en ökning med fyra procent jämfört med samma period 2020.

Ansökningarna och anmälningarna om avverkning av fjällnära skog under januari till oktober var nästan 9.000 hektar, vilket är en minskning med 24 procent jämfört med samma period förra året.

I Götaland har skogsägarna hittills i år anmält och ansökt om avverkning på 21 procent större areal än förra året. I Svealand har arealen ökat med 7 procent. I Södra och Norra Norrland minskade anmäld och ansökt areal med 2 respektive 10 procent.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se