Nytt avtal ska utveckla anläggningssektorn

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för branschorganisationen Bygg företagen och Roberto Maiorana, generaldirektör för Trafikverket.

Trafikverket och branschorganisationen Byggföretagen har slutit en avsiktsförklaring som innebär att man avser att utveckla anläggningsbranschen i Sverige och främja en väl fungerande infrasstruktur i landet.

Trafikverksmarknaden står för cirka 30 procent av den svenska anläggningsmarknaden och därmed är Trafikverket en stor del Byggföretagens medlemsföretags vardag och framtid.

– Trafikverket och Byggföretagens medlemmar är beroende av varandra, tillsammans bidrar vi till samhällsutveckling och är en del i varandras måluppfyllelse och resultat, säger Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen.

För att lyckas med samarbetet har Trafikverkets och Byggföretagen kommit överens om ett antal ömsesidiga förutsättningar och utvecklingsbehov:

•    Vi behöver vara affärspartners med tillit till varandra
•    Vi behöver ha drivkraftsstimulerande affärsupplägg och affärsgenomförande
•    Vi behöver ge tydlighet och förutsägbarhet
•    Vi behöver ha fokus på att genomföra åtgärder och utveckling på faktabaserad grund
•    Vi behöver fokusera på åtgärder som utveckla kontraktgenomförandena
•    Vi behöver i allt ta ansvar för vårt eget arbete, förhållningssätt och agerande

– Trafikverkets uppdrag är att möjliggöra tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Därigenom skapas värde för medborgare och näringsliv. Trafikverket ska också främja produktivitet, effektivitet och innovationer i anläggningsbranschen, samt bidra till branschens utveckling. Som stor beställare av infrastruktur vill vi vara en attraktiv beställare och leverantörernas första val, säger Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se