JM Entreprenad upphör

JM Entreprenad kommer från och med det första kvartalet 2024 att ingå i koncerngemensamt, då verksamheten inte längre uppgår till en så väsentlig del att den utgör ett eget affärssegment.

JM har hittills följt upp och rapporterat sin verksamhet utifrån sex affärssegment; JM Bostad Stockholm, JM Bostad Riks, JM Norge, JM Finland, JM Fastighetsutveckling och JM Entreprenad.

– Då verksamheten i JM Entreprenad minskat har JM från och med det första kvartalet 2024 ändrat sin interna styrning och uppföljning av verksamheten och följaktligen ändrat rapporteringen avseende koncernens affärssegment. I den geografiska informationen redovisas intäkterna baserat på var kunderna finns, skriver företaget i ett pressmeddelande.

© Anläggningsvärkden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se