Ny undersökning: Bilförare kör riskfyllt runt snöröjare

Bilister visar inte tillräcklig hänsyn mot dem som arbetar på vägarna, som snöröjare eller halkbekämpare. Det anser två av tre svenskar.
Foto: Patrick Trägårdh

Enligt en Sifoundersökning som vägentreprenören Svevia låtit göra anser två av tre svenskar att bilister inte visar tillräcklig hänsyn mot dem som arbetar på landets vägar.

Det finns dessutom forskning som visar att många bilförare medvetet bryter mot regler och utsätter andra för fara genom aggresiv körning.

– En vårdslös attityd i trafiken innebär en direkt fara för alla som arbetar med att hålla vintervägarna säkra och framkomliga. Sakta alltid ned när du närmar dig fordon som plogar eller halkbekämpar – det handlar både om din och vår säkerhet, säger Olle Öberg, divisionschef Drift på Svevia.

I Sifoundersökningen svarar 66 procent att bilförare inte visar tillräcklig hänsyn mot människor som arbetar på och vid vägarna, som snöröjare och vägarbetare. Samtidigt svarar 85 procent att de själva tänker på att vägen är en arbetsplats för vägarbetare och snöröjare när de är ute i trafiken.

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har sammanställt forskning som visar att okring 20 procent av bilförarna medvetet begår regelbrott i trafiken. Dessutom visar en rad studier att medvetna felhandlingar utgör huvudorsaken till trafikolyckor. Anledningen är att bilister i denna grupp överskattar sin egen körförmåga och därför inte tycker att de behöver följa de regler som gäller på vägarna.

Svevias incidentrapporter visar dessutom att många som arbetar ute på vägarna upplever att alltför många bilister kör hänsynslöst förbi såväl vägarbeten som snöröjnings- och halkbekämpningsfordon.

– Ju fler som inser att bilkörning är mer än teknisk körskicklighet och att det handlar om att ta hänsyn till andra, desto säkrare kan vi tillsammans göra trafiken, säger Sonja Forward, doktor i psykologi och forskningsledare på VTI med lång erfarenhet av forskning kring bilisters attityder och beteende.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se