Satsning på bygglogistik går som tåget

– Vi lanserar nu marknadssmarta bygglogistiktjänster som innebär kortare ledtider och stora kostnadsbesparingar, säger Rasmus Gardahl, entreprenadchef på Lambertsson. Foto:Teodor Axlund

I våras förvärvade Lambertsson delar av logistikföretaget Servistik. Responsen från byggbranschen uppges har varit över förväntan och de första logistikprojekten är redan i full gång.

– Intresset har varit jättestort, säger Rasmus Gardahl, entreprenadchef på Lambertsson.

Lambertsson är idag Sveriges mest kompletta bolag inom rental-branschen, detta sedan man förvärvat delar av företaget Servistik och börjat erbjuda marknadssmarta bygglogistiktjänster. Resultatet är bland annat kortare ledtider, högre leveransprecision och stora kostnadsbesparingar för Lambertssons kunder.

– Inför ett byggprojekt erbjuder vi kunden en förstudie där de specifika förutsättningarna analyseras. Förstudien utgör logistikplanens grund för upphandling av underentreprenörer och arbetet med logistiken under drift, säger Rasmus Gardahl.

Han menar att intresset är jättestort och de potentiella ekonomiska vinsterna är enorma. Den producerbara tiden kan öka med upp till 10-15 procent. Det låter nästan som fantasisiffror, men vi har studier som  visar det.

Spindeln i logistiknätet är Lambertssons digitala plattform Serviplan. Systemet är uppbyggt för att kunna hantera hela materialflöden från producent till slutkund med full spårbarhet genom alla steg i flödet.

– Alla branscher har förbättringspotential på logistikområdet, men byggsektorn sticker ut med tanke på den stora mängd transporter och material den driver, säger Rasmus Gardahl avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se