Ny markvibrator för grävmaskin från Engcon

Som ytterligare ett steg framåt i att göra grävmaskinen till en redskapsbärare, lanseras nu en nyutvecklad markvibrator för grävmaskiner i storleken 12-26 ton. Markvibratorn PC6000 från Engcon är anpassad för att användas under en tiltrotator

Nu lanserar Engcon en nyutvecklad markvibrator för grävmaskiner i storleken 12-26 ton. Den nya markvibratorn är anpassad för att använda under en tiltrotator.

Enligt Engcon blir det allt vanligare att använda en markvibrator för markkomprimering tillsammans med en grävmaskin. Genom detta kan antalet maskiner och redskap minskas och säkerheten ökas, då ingen person behöver vara nere i en schakt som riskerar att rasa till följd av vibrationerna. 

Inga handdrivna vibratorer behöver lyftas med kätting eller lyftstropp, vilket ökar säkerheten på byggarbetsplatsen avsevärt. Dessutom ökar arbetsområdet då det både går att rotera och vinkla markvibratorn så att den följer underlaget.

– Nu ökar vi grävmaskinernas flexibilitet då grävmaskinisten kan tilta och rotera markvibratorn. Det går bland annat att komprimera runt slänter och brunnar, utan att ständigt behöva byta maskinens position. Detta innebär att grävmaskinen kan utföra fler typer av jobb, berättar Johan Johansson, konstruktör och projektledare för den nya markvibratorn på Engcon.

Precis som övriga hydrauliska redskap från Engcon är EC-Oil automatiskt snabbfästessystem standard på den nya markvibratorn PC6000, vilket är ytterligare ett steg i det fortsatta arbetet med att utveckla verktyg med automatiskt snabbfästessystem.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se