Engcons vd: Efterfrågan har bottnat

engcon tiltrotator
Strömsundföretaget Engcon, som tillverkar grävmaskinstillbehör som tiltrotatorer och skopor, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet i år på 60 miljoner kronor (198), en minskning med 70 procent. Rörelsemarginalen var 15,2 procent (28,7).

Tiltrotortillverkaren Engcon med bas i jämtländska Strömsund, minskade både resultat och omsättning i årets första kvartal. Orderingången ökade dock något.

Omsättningen sjönk 43,0 procent till 394 miljoner kronor (691). Den organiska tillväxten i försäljningen var minus 43 procent (48). Rörelseresultatet landade på 60 miljoner kronor (198), med en rörelsemarginal på 15,2 procent (28,7). Resultatet efter skatt minskade med 100 miljoner kronor till 49 miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till 0,32 kronor (0,93). Orderingången landade på 410 miljoner kronor, en ökning med 2 miljoner kronor.

– Årets första kvartal visar fortsatt stabilisering i orderingången. Orderingången på 410 (408) miljoner kronor är i linje med sista kvartalet 2023 då orderingången också till viss del var positivt påverkad av förköpseffekter, säger Krister Blomgren, vd för Engcon.

”Allt fler tecken tyder på att efterfrågan har bottnat och nu är på uppåtgående”

Europa, som är Engcons huvudmarknad, ökade med 26 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod 2023.

– Allt fler tecken tyder på att efterfrågan har bottnat och nu är på uppåtgående, förklarar Krister Blomgren. Han lyfter även fram att bolaget under motsvarande period i fjol hade exceptionella leveranser och slog omsättningsrekord.

Företagets marginal på 15,2 procent ligger en bra bit från företagets mål på 20 procent.

– Avvikelsen i förhållande till bolagets långsiktiga målsättning om en marginal på 20 procent beror dels på lägre volymer, dels på negativ utveckling av derivat och belastning av kostnader för vårt nya affärssystem. Vi har anpassat vår kostnadsstruktur till den lägre volymen, det gynnsamma utgångsläget gör att vi kan upprätthålla en hälsosam lönsamhet och fortsätta investera för framtiden även under mer utmanande förutsättningar, säger Krister Blomgren i en kommentar till kvartalsrapporten.

Här kan du läsa fler nyheter inom entreprenadredskap

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se

faktaruta engcon kvartalsrapport q1 2024