Ny diametermätning minskar antalet vrak från skogen

Anders Johansson, konstruktionschef på SP Maskiner.
Anders Johansson, konstruktionschef på SP Maskiner.

Ett nytt mätsystem för skördaraggregat kommer att spara stora summor för skogsbruket. Bakom den patentsökta innovationen står SP Maskin, som presenterade den på Elmia Wood. Funktionen har fått namnet FDM, och debuterar på det nyutvecklade skördaraggregatet SP 661 LF.

FDM står för flytande diametermätning och minskar problemet med felmätta stockar som sorteras fel och slutar som vrak.

Idag mäts diametern med hjälp av vinkelgivare i knivarna, som trycker stammen mot aggregatets bröst. Om stammen är krokig eller en grenbula hamnar på mätstället, blir mätvärdet för stort.

– Med dagens snäva gränser mellan olika sortiment tvingas man till stora säkerhetsmarginaler för att virke inte ska hamna fel och klassas som vrak, säger Anders Johansson, konstruktionschef på SP.

SP har sedan länge en tredje fjädrande toppkniv på sina aggregat. Den har utrustats med en lägesgivare och data från den kompenserar för felmätningar. Tester i egen regi och i samarbete med Virkesmätningsföreningen, VMF, visar på dramatiska förbättringar.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se