Norsk återvinnare sorterar byggavfall med AI-robot

Återvinningsföretaget Bjorstaddalen AS i norska Skien öppnar nu Norges första robotsorterings-anläggning för industriavfall. Målet är att företaget ska bli ledande i landet inom materialåtervinning.

– Vi vill ligga i framkant och letar ständigt efter bättre lösningar för hantering av industriavfall. Det har länge bekymrat oss för att det råder en låg grad av materialåtervinning i Norge jämfört med andra länder. Vi är bra på att återvinna energi i detta land, men det betyder bara att avfallet bränns upp. Vi vill göra något åt detta, säger Sindre Haun, vd på Bjorstaddalen.

Den nya robotanläggningen utför 6.000 plockningar per timme och kan ”tränas” i att ta ut alla fraktioner som kan återvinnas idag.

Sensortekniken som används är helt unik och identifierar form, färg och material. Om nya marknader öppnar sig i framtiden, eller om det  kommer nya krav från myndigheterna, kan robotanläggningen utbildas för att känna igen andra fraktioner. Avfallet sprids väl ut på monteringsbandet så att roboten också kan plocka ut de små bitarna.

Bjorstaddalens vd Sindre Hauen, trycker igång företagets nya robotsorteringsanläggning.

Bearbetningsanläggningen är utformad för att hantera både bygg- och rivnings- och kommersiellt och industriellt avfall och dess sorteringsrobotar kan återvinna fraktioner som A, B och C-trä, icke-metaller, hårdplast, svartplast och inerta material.

Maskinerna är utvecklade och levererade av det finländska robotföretaget ZenRobotics. Material som bearbetas av den nya anläggningen kommer att återvinnas vid Bjorstaddalens befintliga materialåtervinningsanläggning, som kan återvinna upp till 150 000 ton material per timme. Systemet kan fjärrstyras och kan även köras nattetid.

– Vi är nu i en testkörningsfas där vi tränar roboten för att identifiera återvinningsbart avfall, och parallellt med detta ingår avtal med flera kunder som vill använda de sorterade fraktionerna som råvara, säger Sindre Skien avslutningsvis.

Film på robotsorteraren

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se