Norrvidinge och OP Teknik tecknar avtal om robotsortering

Från vänster: Rikard Jeppsson, vd, OP Teknik. Fredrik Brandt, produktchef, OP Teknik. Jonas Ahlström, försäljningschef, OP Teknik. Alfred Kulle, affärsområdeschef, Norrvidinge. Martin Nilsson, vice vd, Norrvidinge. Johan Beermann, vd, Norrvidinge. 

Tillsammans tecknar Norrvidinge och OP Teknik ett unikt avtal om robotsortering vilket möjliggör finsortering av tidigare svårsorterade återvinningsmaterial. Avtalet innebär att Norrvidinge kommer att automatisera en stor del av sin sortering på miljöanläggningen i Halmstad med sorteringsroboten SELMA från OP Teknik. Detta med start under sensommaren 2020. 

– Vi ser generellt mycket stor utvecklingspotential i branschen och vårt samarbete med OP Teknik ger oss möjlighet till väsentligt större sorteringsgrad och därmed återvinningsgrad. Med andra ord tar vi med detta nästa steg mot ett slutet kretslopp. Likväl effektiviserar vår nya produktionslinje ett tidigare tidskrävande och manuellt arbetsförlopp. Detta steg är helt i linje med vår strategi om att ligga i framkant inom tekniska innovationer samt minimerad miljöpåverkan, säger Alfred Kulle, affärsområdeschef för återvinning inom Norrvidinge. 

Norrvidinge tillhandahåller sedan tidigare tjänster inom recycling, såsom sortering och förädling av restmaterial från bygg och industri där Norrvidinge tillsammans med OP Teknik nu kan flytta fram positionerna. Automatiseringen genom SELMA-systemet ger Norrvidinge tekniska möjligheter till ett mer hållbart miljöarbete för att minimera utgående volymer till deponi samt förbränning, positivt sett både ur miljö- och ekonomiskt avseende. 

– Vi har länge intalat oss att ’återvinningssektorn är en framtidsbransch’. Nu är framtiden här.” säger Alfred Kulle. 

– Norrvidinge tar ett stort steg in i framtiden med robotsortering. Det är roligt att jobba med ett företag som ser affärsmöjligheter med ny teknik, säger Fredrik Brandt, styrelseledamot OP Gruppen. 

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se