Norrvidinge förvärvar OP Entreprenad

Norrvidinge är en ledande aktör inom transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial och recycling i södra Sverige. Nu breddar koncernen tjänsteportföljen ytterligare genom förvärvet av OP Entreprenads verksamhet. Verksamheten övergick till Norrvidinge den 1 augusti.

 – Förvärvet ger oss möjligheter att ytterligare bredda Norrvidinges tjänsteutbud och att kunna tillhandahålla ett bredare sortiment och service mot våra kunder. Vår nya affärsenhet blir en viktig resurs för att säkerställa hela värdekedjan samt för att möta upp marknad och produktion i våra befintliga verksamhetsområden inom Recycling, säger Johan Beermann, vd för Norrvidinge koncernen.

– Det är med stor stolthet vi övertar verksamheten från OP Entreprenad som blir ett mycket bra komplement för Norrvidinge. Detta gör oss kompletta inom all krossning och flisning, både mot intern och extern marknad i södra Sverige. Det är glädjande att Norrvidinge och OP Gruppen, som båda har anknytning till Svalöv, kan komma till denna affär, säger Martin Nilsson, vVD i Norrvidinge. 

– OP gruppen som ägde OP entreprenad har tagit ett beslutat att inte driva någon entreprenadverksamhet utan avveckla OP entreprenad. OP gruppen och dess bolag OP system kommer att koncentrera sig på att sälja och serva återvinningsmaskiner till den skandinaviska marknaden. Vi ser Norrvidinge som en bra övertagare av den verksamheten med all den utveckling som finns inom det bolaget. Vi önskar Norrvidinge all framgång på marknaden och tackar för affären. Sedan är det väldigt trevligt att det ihop med Norrvidinge också gick att få leverera hightech med robotlösning till en av Norrvidinges anläggningar, säger Mats Olofsson vd på OP Gruppen. 

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se