Nordicc lanserar nytt redskap inom grönyteskötsel

Stennedläggare som finns i flera bredder och driftsätt lanseras av Nordicc i Ljungby.

En ny trend som sprider sig i Sverige är att ställa om från grön gräsmatta till ängsgräs inne i stads- och parkområdena.

Fördelarna är många. Bland annat behöver man inte klippa gräset lika ofta vilket gör det mer tidseffektivt, och det är dessutom vackert att se på.

Men de största vinnarna med denna omställning är faktiskt insekterna. En vanlig gräsmatta är i princip lika användbar som asfalt för dem. Ängsgräs däremot innehåller blommor som insekterna kan pollinera vilket skapar en mer gynnsam miljö för dessa.

Vill man ställa om till ängsgräs och göra det på ett hållbart sätt gör man det i två steg. Först avlägsnar man grässkalpen tillsammans med de översta jordlagret. Därefter lägger man en lager sand som mixas med den befintliga jorden.

Fräsningen av sanden och jorden görs med en stennedläggare. Det är ett redskap som arbetar som en jordfräs, men den roterar åt andra hållet så att den fräser ner sanden/stenen i marken istället fär att dra upp den till ytan.

Denna åtgärd gör att marken blir magrare och fattigare på näring som medför att ängsgräset växer sakta och man därmed även eliminerar ogräset. Stennedläggaren finns i flera bredder med två typer av driftsätt och fästen. PTO-drift med 3-punktsfäste samt hydraulisk drift med fäste för hjullastare och redskapsbärare.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se